Deze website alsmede de inhoud van deze website  is het eigendom van Experiencing Life, Jan Bijlsma. De informatie op deze website mag niet worden vermenigvuldigd, worden hergebruikt, worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Experiencing Life en Jan Bijlsma.

De inhoud van deze website mag gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd worden, doch uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële doeleinden en onder de volgende bronvermelding:

Copyright © Experiencing Life, Jan Bijlsma, www.experiencing.life

Experiencing Life behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat Experiencing Life dit, schriftelijk, telefonisch, electronisch dan wel via haar website, bekend heeft gemaakt.

De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in, dat bij het gebruik van de informatie, zoals hierboven beschreven, hij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel zullen (blijven) uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright.

Indien u twijfelt of hierover meer informatie wilt kunt u contact opnemen met Experiencing Life, Jan Bijlsma. Zie de contact gegevens op de website.

Rechten foto’s en afbeeldingen licenties:

Gerelateerde Blogs

Misschien vind je de onderstaande blogs ook leuk om te lezen.

Contact

Contact

Wil je informatie, een afspraak maken of je opgeven voor een workshop dan kan je bellen, Whatsappen, mailen of gebruik maken van het onderstaande...

Lees meer
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Mocht je na het lezen van de algemene voorwaarden nog vragen hebben neem dan even contact op.   Deelname aan activiteiten Het gebruik van of...

Lees meer

Contact

Heb je een vraag, wil je een sessie boeken of deelnemen aan een workshop? Stuur dan een bericht of bel/app 06-37403286

[gravityform id=4 title=false description=false ajax=true tabindex=0 field_values=""/]

Informatie

Heb je een vraag? Bel, app of stel je vraag via het contactformulier.

Volg ons

Cookies, AVG en Privacy

Lees hier meer over jouw privacy, de AVG en cookies op de website.