Deze website alsmede de inhoud van deze website  is het eigendom van Experiencing Life, Jan Bijlsma. De informatie op deze website mag niet worden vermenigvuldigd, worden hergebruikt, worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Experiencing Life en Jan Bijlsma.

De inhoud van deze website mag gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd worden, doch uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële doeleinden en onder de volgende bronvermelding:

Copyright © Experiencing Life, Jan Bijlsma, www.experiencing.life

Experiencing Life behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat Experiencing Life dit, schriftelijk, telefonisch, electronisch dan wel via haar website, bekend heeft gemaakt.

De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in, dat bij het gebruik van de informatie, zoals hierboven beschreven, hij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel zullen (blijven) uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright.

Indien u twijfelt of hierover meer informatie wilt kunt u contact opnemen met Experiencing Life, Jan Bijlsma. Zie de contact gegevens op de website.

Rechten foto’s en afbeeldingen licenties:

Contact

Experiencing Life
Jan Bijlsma
[email protected]
06-37403286

Praktijkadres:
Villa Xaverius
Rijsenburgselaan 11
3972 EG Driebergen-Rijsenburg

Correspondentieadres:
Kastanjelaan 7
7981ND Diever

Informatie

Heb je een vraag? Bel, app of stel je vraag via het contactformulier.

Volg ons

Privacy

Lees hier meer over jouw privacy, de AVG en cookies op de website.